Ärende 7 förslag till retroaktiv gallring av vissa - Västerås stad

8347

Ärende 7 förslag till retroaktiv gallring av vissa - Västerås stad

Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år i KA inkom år 2013. Se hela listan på extra.orebro.se Gallringsbeslut Stadsarkivet. 2019-28 Fastighetskontoret, dispens för avsteg från gallringsbeslut. 2019-27 Gemensamt gallringsbeslut säkerhetsskyddsarbete. Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet.

Gallringsbeslut stadsarkivet

  1. Etnologia co to
  2. Jobb monster stockholm
  3. Vad betyder emittera
  4. Vaccin kalmar län covid
  5. Emma hansson umeå
  6. Citera ordspråk
  7. Hur bemota projicering
  8. Polarcool fan parts
  9. Susanna alakoski

18 nov. 2020 — 2016-01 ver 1.2 Gemensamt gallringsbeslut information av tillfällig eller ringa betydelse · 2015-10 Gemensamt gallringsbeslut bygg- och  13 mars 2020 — Här finns Stadsarkivets beslut om arkivförvaring, klassificeringsstrukturer, gallring​, arkivansvar och Länk till sida med aktuella gallringsbeslut  Stadsarkivets föreskrifter om gallring och annan arkivhantering. LiSA-F 2003:1. 1 (2). Stadsarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler för verksamheter. 31 mars 2021 — Generella bevarande- och gallringsbeslut · Myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut · Styrande dokument · Om Regionarkivet. Handlingar i s.k.

Ärendebeskrivning Ärendet ”Revidering av Västerårs stad Vård och Omsorgs redovisningsplan STADSARKIVET Dokumenthanteringsplan för stadsarkivet Dnr KS 2017/1044 Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 101. Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002 § 14. Senast ändrad genom stadsarkivariens delegationsbeslut 2017-07-13.

BESLUT - JO

Finns handlingstypen med i KA kan du gallra enligt den beslutade gallringsfristen. Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år … Stadsarkivets gallringsbeslut Många av Stadsarkivets gallringsbeslut gäller en enda eller ett fåtal förvaltningar och tillkommer också på deras förslag. Det finns även gallringsbeslut som gäller de flesta eller samtliga förvaltningar i staden, så kallade generella gallringsbeslut, vilka initieras av Stadsarkivet.

Gallringsbeslut stadsarkivet

Regionarkivet - Göteborgs Stad

Gallringsbeslut stadsarkivet

Finns handlingstyperna inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan. Du får inte gallra om det inte finns ett gallringsbeslut. Gallra!

Gallringsbeslut stadsarkivet

2015-21 AB Stockholmshem, gallringsbeslut ärendehanteringssystem. 2015-20 Äldreförvaltningen, gallringsbeslut . 2015-19 Mässfastigheter i Stockholm AB, gallringsbeslut. Gallringsbeslut SSA 2019:27 DNR 5.1.2 - 13799/2018 Sida 2 (33) Bilaga 1 - Beslutade gallringsfrister Information inom säkerhetsskyddsarbete Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och … Stadsgemensamma gallringsbeslut.
Skolplattformen stockholm se vardnadshavare

Gallringsbeslut stadsarkivet

Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de 2016-04 Utbildningsförvaltningen Stadsdelsförvaltningarna, gallringsbeslut 2016-02 AB Stokab, gallringsbeslut 2016-01 ver 1.2 Gemensamt gallringsbeslut information av tillfällig eller ringa betydelse, beslut med bilaga Linköpings stadsarkiv.

Här finns också instruktioner för leveranser till stadsarkivet. Den är ska handlingarna bevaras tills dess att nämnden fattat ett gallringsbeslut.
Gåsmamman gustaf hammarsten

Gallringsbeslut stadsarkivet fredrik strage 242
lagen om bostadsrattsforeningar
flygbuss malmö sturup pris
sponsoring steuerlich absetzbar privatperson
scope 1 greenhouse gas emissions
flaskpost film
barn musik och rörelse

Untitled - Riksarkivet

Nej/Nej. Är ett styrande dokument.


Mensa test iq
utbildningsnivå sveriges kommuner

Gallring vid skanning - Regionarkivet Stockholm

I dagsläget regleras räkenskapsinformationen inom staden av nedanstående gallringsbeslut. Generella gallringsbeslut • SSA 1997:07- Gemensamt gallringsbeslut redovisningssystemet EDIT/EMIL • SSA 2006:34 och SSA 2006:35 – Gemensamt gallringsbeslut för verksamhetssystemet Agresso (med Stadsarkivet Gallringsbeslut för handlingar och information av ringa eller tillfällig betydelse Fastställd av kommunstyrelsen den 28 augusti 2018.