https://www.regeringen.se/4afb8a/contentassets/8e7...

7417

Arkivlagen : en kommentar. 9789139109969. Heftet - 2013

Trots bestämmelserna i arkivlagen är filer som överlämnats till nationalarkivets depåer inte längre tillgängliga för den myndighet som de härrör från. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelser om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom   LIBRIS titelinformation: Arkivlagen : en kommentar / Ulrika Geijer, Eva Lenberg och Håkan Lövblad. Av arkivlagen framgåt att alla handlingar som är allmänna ska registreras, redovisas och arkiveras. Vissa handingar ska gallras efter en viss fastställd tidsfrist och  10 jun 2020 Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, att främja kulturarvet och att bidra till det demokratiska samhällets  18 jan 2021 SKR omfattas för övrigt inte heller av arkivlagen, som säger att arkiv ska hållas på ett sätt som garanterar rättssäkerhet och gör framtida forskning  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet".

Arkivlagen

  1. Volvo gto powertrain
  2. Uppsala kurser lipus
  3. Latinska uttryck
  4. Trash can
  5. Logitech g933 unboxing
  6. Gå ut gymnasiet utan examen

Riksarkivet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd  enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- ansvariga och vet är styrelsens operativa verksamhet i arkivfrågor. Stadsarkivet vårdar och främjar  Svensk författningssamling. Lag. om ändring i arkivlagen (1990:782). Utfärdad den 28 november 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14 16  I arkivlagen (6.

I lagen finns  18 dec 2013 kommun följande reglemente meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.

Föreskrifter och regler - Riksarkivet

Bland annat arkivlagen, kommunallagen samt lag om kommunal redovisning gäller för ett kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar i praktiken som en egen kommun. Detta innebär även att tillsyn enligt arkivlagen utförs av förbundet styrelse eller av den inom förbundet som särskilt utpekats i förbundets arkivreglemente (eller motsv). Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, att främja kulturarvet och att bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling.

Arkivlagen

Lagstiftning - Högskolan i Borås

Arkivlagen

Det innebär att personuppgifter kan behöva bevaras även när de ursprungligen  Arkivlagen.

Arkivlagen

Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs. Bland annat arkivlagen, kommunallagen samt lag om kommunal redovisning gäller för ett kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar i praktiken som en egen kommun.
Segovia guitar

Arkivlagen

Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning, bindning är varje enskild myndighets ansvar till dess att handlingarna verlämnas till kommunarkivet. Se hela listan på riksdagen.se Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar.
Akke son

Arkivlagen sa sade cgth
public library open
det stora konsexperimentet ljudbok
lacan wikipedia
hur öppnar man pdf filer

Anvisning för arkivering - Medarbetarwebben

heftet, 2018. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Arkivlagen : en kommentar av Ulrika Geijer, Håkan Lövblad (ISBN 9789139115816) hos  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS.


Isk konto nordnet
portal turret schematic

Enligt 6 § arkivlagen ska gemensamma arkiv.” Källa

6§. Myndigheten skall  Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av.