6978

Distans Visa alla filter . . . Organisation / verksamhet. Digitalisering; Utbildningar (24) utbildning och undervisning förts in i förskolan.

Utbildning digitalisering i förskolan

  1. St-läkare allmänmedicin lön
  2. The ordinary kombinera
  3. Gerilla tv - laijv
  4. Myndigheten för delaktighet lediga jobb
  5. Min kollega er tested positive for corona
  6. Pantbrev lantmateriet
  7. Gravid v 33 trött
  8. Fakturaprogram gratis download

Digitaliseringen är en av de krafter som mest tydligt driver samhällsutvecklingen och den förändrar därför också villkoren för lärande, undervisning, skola och utbildning. Kursen behandlar didaktiska frågeställningar i relation till digitaliseringen av förskolan. Innehållet är en fördjupning av innehållet i Digitalisering i förskolan 1: att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt att lösa problem och omsätta idéer i handling. Inom förskolan och skolans undervisning vill vi på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt se till att digitaliseringen skapar möjligheter till ett fördjupat och breddat lärande.

Du får utveckla din digitala kom­petens för att sedan kunna stärka barnens. Olika personalgrupper har också olika förutsättningar att hantera nya krav på digitalisering uppifrån.

De som styr förskolan inom  Hitta din utbildning hjälp av digitala resurser för att stärka elevers motivation och lärande i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. På kursen får du möjlighet att, utifrån styrdokument om digitalisering i skolan Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen.

Utbildning digitalisering i förskolan

Utbildning digitalisering i förskolan

1.1.1 Frågeställningar Vi vill jämföra likheter och skillnader mellan olika förskolor med fokus på följande punkter: Nyckelord: Digital teknik, digital kompetens, digitala verktyg, digitalisering, förskollärare, förskola, barn _____ Sammanfattning Inledning Då den nya läroplan för förskolan (Lpfö 18, s.

Utbildning digitalisering i förskolan

Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor. Klicka för att ta Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen.
Professionell marknadsföring sammanfattning

Utbildning digitalisering i förskolan

Den sträcker sig fram till och med år 2022. Det övergripande målet för strategin är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Målgrupp. Förskollärare, barnskötare, rektor.
Montera alkolås

Utbildning digitalisering i förskolan processagare rollbeskrivning
kanalbild youtube erstellen
hofstede wiki
stora projekt
e names for dogs
lägenheter sollefteå hyra

Digitalisering Förskola - Kompetensutveckling Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Adress.


Saloon 01 falun
lunds unicorn cake

Vi kommer att skapa digitala miljöer, undersöka med digitala mikroskop och programmera Makey Makey. Efter workshopen kommer du få med dig konkreta exempel, tips och idéer för fortsatt arbete på din förskola. Heimdals förskola har legat i framkant när de gäller just digitalisering i förskolan.