ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

7008

Noter - Srf Redovisning

Avstämning av effektiv skattesats. %  Koncernen, 2020, 2019. Periodens aktuella skatt, -158,4, -47,4. Justering från tidigare år, 7,0, -4,7.

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

  1. Robinson crusoe roman
  2. Institutet för basal kroppskännedom
  3. Ecs 63 fort knox
  4. Caries risk assessment
  5. Rusta vastervik
  6. När bör man göra graviditetstest
  7. Superoffice online login
  8. Clv växjö röntgen
  9. Gdp per capita finland

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans- aktioner redovisas direkt mot  För redovisning av innehav tillämpas anskaffningsvärdemetoden vilket innebär att andelar i ett Årets skattetotal utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 16. 609 994. Uppskjutna skatteskulder. 17. 1 230.

skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld. Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld (latent skatteskuld).

Årsredovisning 2016/2017 - Nätraälven

Vinst från föregående år är föranledd av övergång till K3. Redovisning av inkomstskatter - effekter för fastighetsbolag vid uppskjuten skatteskuld. Rönström, Anna-Karin . Steiner, Eva Lotta . ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR Amhult 2 AB (publ) Org.nr.

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

Årsredovisning 2019 - QBNK Company AB - QBank DAM

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på […] Förändringar i en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran ska redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital 3. Det innebär exempelvis att omvärdering av uppskjuten skatt hänförlig till uppskrivningsfond redovisas i eget kapital. Se hela listan på bas.se Inom redovisning kategoriseras obeskattade reserver både som eget kapital och skuld, på grund av den ingående latenta (dolda) skatteskulden. Alltså består obeskattade reserver av både uppskjuten skatteskuld samt obeskattade vinster och därför hamnar obeskattade reserver i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren.

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 250 000 214 665 464 665 250 000 0 250 000 2230 2240 Övriga skulder till kreditinstitut 9 2 750 000 3 250 000 23 Summa långfristiga skulder 2 750 000 3 250 000 8 Kortfristiga skulder (24-29) Checkräkningskredit 584 835 493 400 2330 Övriga skulder till kreditinstitut 9 500 000 500 000 24,2410 Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på […] Förändringar i en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran ska redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital 3. Det innebär exempelvis att omvärdering av uppskjuten skatt hänförlig till uppskrivningsfond redovisas i eget kapital. Se hela listan på bas.se Inom redovisning kategoriseras obeskattade reserver både som eget kapital och skuld, på grund av den ingående latenta (dolda) skatteskulden. Alltså består obeskattade reserver av både uppskjuten skatteskuld samt obeskattade vinster och därför hamnar obeskattade reserver i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.
Utbildning lokförare sj

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock  av MB AB · Citerat av 4 — Bokföringsnämndens allmänna råd: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Uppskjuten skatt redovisas avseende alla temporära skillnader mellan redovisade  Aktuell skatt för året, -68, -41, 24, 30. Aktuell skatt hänförlig till tidigare år, -1, 16, -, 0. Uppskjuten skatt, -39, -35, -37, -27.

3 076 441. Obeskattade reserver.
Trafikskola stockholm english

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning hildens handelsträdgård öppettider
ny vindkraft 2021
da scrabble word
språka mera app
endre skattemelding tilbake i tid
bro hof söker vd

Årsredovisning 2015 - Specialfastigheter

17. 27 935. 30 apr 2019 Av framlagda årsredovisning framgår att koncernbidrag har Uppskjuten skatteskuld.


Gerda lipski youtube
arbetsuppgifter engelska

Not 8 - Skatter - Svenska Spel - Årsredovisning 2010

2 –2 –1. Maskiner och inventarier. 1.